Ribarstvo

Priopćenje za medije: Ribarstvo u Jadranu, Posljednji Poziv Za Spas Jabučke kotline - Hrvatska Mora Djelovati

Jabučka kotlina logos

Priopćenje za medije
29. ožujka 2017.

RIBARSTVO U JADRANU: POSLJEDNJI POZIV ZA SPAS JABUČKE KOTLINE - HRVATSKA MORA DJELOVATI

Uoči Ministarske konferencije o ribarstvu u Sredozemlju (Malta, 29.-30. ožujka 2017.) Greenpeace u Hrvatskoj, NAŠ Jadran, Ad Adriaticum, BIOM, Clean Adriatic Sea Alliance, Eco Hvar, Udruga Održivi Otok, i Udruga Zdravi Grad zahtijevaju od ministra Tomislava Tolušića promidžbu potpune zaštite Jabučke kotline putem zabrane pridnenog koćarenja i uporabe stajaćeg pridnenog parangala u ovom budućem zaštićenom morskom području Jadrana.

Posljednjih je desetljeća osobito intenzivirano i sve učestalije pridneno koćarenje značajno negativno utjecalo na prirodnu ravnotežu podmorskih ekosustava i staništa većine jadranskih sredozemnih vrsta, od kojih se gotovo sve mrijeste najvećim dijelom upravo u podmorju područja Jabučke kotline, a koje do danas još uvijek nije proglašeno zaštićenim morskim područjem.

Uslijed ovakvog dugotrajnog propusta odnosno nepoduzimanja preventivnih mjera učinkovite zaštite, Jabučka kotlina ne samo da nije pošteđena od izloženosti pritiscima spomenutnih 'bio-invazivnih' ribolovnih alata, već je naprotiv desetljećima sve više jedno od najizloženijih područja pridnenog koćarenja i pridnenog parangala kao ovdje dominirajućih ribolovnih alata. Štetne posljedice tijekom godina ovime sve značajnije trpi i samo hrvatsko ribarstvo putem smanjenja kvota ulova i ribljeg fonda, ujedno uz sve veću ugrozu i upitnost njegove dugoročne održivosti. Primjerice, prema izvorima Adriatic Recovery Project, oslić, kao jedna od glavnih komercijalnih pridnenih vrsta Jadrana, izlovljavan je 5,5% iznad granica održivosti, što je već dovelo do smanjenja populacije vrste, a time i uništenja morskih staništa.

Područje Jabučke kotline jedno je od rijetkih dubokomorskih područja u Jadranskom moru, koje je stanište osjetljivih morskih ekosustava te najvažnije jadransko mrijestilište i rastište većine vrsta jadranskog podmorja, uključujući upravo i ključne komercijalne pridnene vrste kao što su oslić, škamp, bijeli muzgavac i grdobina, osobito zanimljive ribarskim flotama koje su najfrekventnije i najaktivnijebaš u ovom najizloženijem, premda najranjivijem području našeg Jadrana. Važnost ovog područja za bentoske i pridnene vrste povezana je s njegovim fizičkim i oceanografskim karakteristikama, koje podržavaju prisutnost esencijalnih ribljih staništa ovog izrazito važnog morskog područja.

U Hrvatskoj se već dulje vrijeme ističe važnost zaštite područja Jabučke kotline, a istovrsni se zahtjevi odavno upućuju i Vladi Republike Hrvatske od strane ostalih članica Europske unije. Međutim, kako većina ovog jadranskog morskog prostora obuhvaća međunarodne vode njegovog epikontinentalnog pojasa, koje su, s druge strane, vrlo važno područje primjerice i za talijanske ribarske flote, navedene dvije strane trebale bi dogovoriti multilateralno sporazumni okvir djelovanja. Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (General Fisheries Commission for the Mediterranean - GFCM) je u veljači ove godine raspravljala o prijedlogu uspostave ograničenja obavljanja ribolova u Jabučkoj kotlini i zabrane ribarskih aktivnosti kao što su pridneno koćarenje i uporaba pridnenog parangala.

29. i 30. ožujka 2017. godine, Europski povjerenik za pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella ugostit će Ministarsku konferenciju o ribarstvu u Sredozemlju na Malti. Od svih ministara očekuje se potpisivanje deklaracije i popisa obveza poboljšanja stanja ribljeg fonda i ribarstva u cjelokupnoj regiji.

"Ovo je presudna prilika za Hrvatsku da konačno proglasi zaštitu Jabučke kotline i time doprinese oporavku srednjeg Jadrana i brojnih morskih vrsta ovisnih o očuvanju njegovog ekosustava, i ovo zaslužuje snažnu podršku. Zaštita Jabučke kotline krucijalno je testno područje za opredjeljenje Hrvatske prema oporavku ribljeg fonda u Jadranskom moru. Pozivamo ministra Tolušića da zauzme čvrst stav i snažno promovira ovakve ciljeve tijekom Ministarske konferencije, u pravcu dugoročne zaštite ovog osjetljivog morskog područja"     - ističu predstavnici udruženih nevladinih organizacija i građanskih inicijativa.


Republika Hrvatska
Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

n/r: gosp. Tomislav Tolušić, ministar

Zagreb 29. ožujka 2017.

Poštovani gospodine ministre Tolušić,

Od Republike Hrvatske se već godinama traži i očekuje da proglasi zaštitu jadranskog morskog pojasa poznatijeg kao Jabučka kotlina. Ovo je područje jedno od glavnih prirodnih bioloških staništa većine vrsta iz jadranskog podmorja, ali i najvažnije prirodno mrijestilište i rastilište ključnih komercijalnih pridnenih vrsta, poput oslića, škampa, bijelog muzgavca i grdobine, u čitavom Jadranskom moru.

Osobito je značajno da je upravo područje koje obuhvaća Jabučka kotlina glavno mrijestilište oslića, ključne pridnene vrste na prostoru sjevernog i srednjeg dijela Jadranskog mora.

Ribolovna aktivnost na području Jabučke kotline utječe na pridneni ribolov cjelokupnog sjevernog i srednjeg Jadrana, jednako kao i na stanje prirodne bioraznolikosti i biomase, te strukture populacije i strukture ribljeg fonda, osobito onog pridnenog.

Tijekom godina, intenzivni koćarski ribolov iscrpio je pridneni riblji fond i prouzročio značajne negativne posljedice na ekosustave jadranskog podmorja, što je dovelo do gubitka podmorske bioraznolikosti, smanjenja kvota ulova te povezane gospodarske i društvene krize u ribarskom sektoru.

Smatramo kako je krajnje vrijeme za promjenu navedenog trenda, te da je zaštita Jabučke kotline prvi i osnovni korak u tom pravcu.

U veljači ove godine, pred Općom komisijom za ribarstvo Sredozemlja (General Fisheries Commission for the Mediterranean - GFCM) predloženo je uspostavljanje područja ograničenja obavljanja ribolova (Fisheries Restricted Area - FRA) na području Jabučke kotline. Prijedlog razvija elemente zajedničke inicijative Hrvatske i Italije iz 2015. godine za zabranu pridnenog koćarenja u pojasu Jabučke kotline, te uvođenje dodatnih upravljačkih mjera za konsolidaciju potencijalnog oporavka ribljeg fonda i predmetno povezanog ribarstva.

Uoči Ministarske konferencije o ribarstvu u Sredozemlju (Malta, 30. ožujka 2017.) molimo vas da pokrenete put k oporavku Jadranskog mora te njegovih prekomjerno izlovljenih vrsta i ribljeg fonda, zauzimajući pritom čvrst javni stav o neodgodivo obvezujućoj zaštiti Jabučke kotline podupirući FRA inicijativu zabrane pridnenog koćarenja u svim zaštićenim morskim područjima.

Pozdravili bismo priliku susresti se s Vama kako bismo obrazložili naše prioritetne stavove, te načine naše moguće zajedničke suradnje kojom bismo osigurali da Vaše osobno zauzimanje za zaštitu svijeta jadranskog podmorja i održivog ribarstva postigne uspješan rezultat u skorim pregovorima o zaštiti Jabučke kotline.

U ime niže potpisanih organizacija,

Greenpeace in Croatia / Greenpeace u Hrvatskoj
NAŠ Jadran
Clean Adriatic Sea Alliance (CASA)
Eco Hvar
Udruga Zdravi Grad
Ad Adriaticum
Udruga Održivi Otok
Udruga BIOM