Pismo koje nam je poslao doc. dr. sci. Dario Ban

Poštovani,

Primite moju podršku vašem nastojanju za podizanjem svijesti o potrebi očuvanja Jadrana od zagađenja.

Suprotno od onog što se može naći u medijima, zagađenja Jadrana se događaju svakodnevno, kao što se to može vidjeti iz izvještaja EMSA (European Maritime Safety Agency) i njenog odjela za satelitski nadzor Europskih mora, u prilogu. Taj nadzor se obavlja od 1999. godine, pa je vidljivo da EU već 15-ak godina obavlja taj nadzor. Radi se o operativnom izlijevanju zauljenih voda s brodova, koje se tretira kao nedozvoljeno (eng. Illicit Oil Spills).

European Maritime Safety Agency (PDF)

Jedan od razloga zašto kapetani svih brodova izlijevaju zauljene vode direktno u more jest zbog toga što Hrvatska nema spremnike za zauljene vode u svojim lukama, mada je to bila obavezna učiniti prema glavnoj IMO konvenciji za zaštitu od onečišćenja mora s brodova, MARPOL, od 1982. godine. Drugi razlog je nepostojanje Obalne straže i neizgrađenost sustava nadzora Jadrana.

Konačno, neproglašenjem gospodarskog pojasa, odnosno ograničenjem suvereniteta proglašenjem ZERP-a, dio Jadrana je praktično bez nadzora i onemogućuje propisivanje operativnih postupaka djelovanja posadama brodova.

Osim navedenog, najavljena izgradnja naftnog i plinskog terminala u luci Ploče, također predstavlja mogući ekološki problem radi uplovljavanja velikih trgovačkih brodova veličine Panamax tankera, bulk-carriera i tankera za ukapljeni naftni plin (LPG) u područje između poluotoka Pelješca i obale.

Uz neriješen problem balastnih voda, te problem odlaganja projektila s ratnih zrakoplova NATO-a u Jadranu, moguće istraživanje nafte i plina u Jadranu predstavlja veliku opasnost za plitko i poluzatvoreno more kao što je naše Jadransko more.

Želim vam uspjeh u vašem, odnosno našem, zajedničkom nastojanju u zaštiti Jadranskog mora.

Srdačan pozdrav,

doc. dr. sc. Dario Ban,
Katedra za brodogradnju,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Splitu